"Vũ trụ" cho người trẻ
sáng tạo tại Fintech tiên
phong về chứng khoán sốunderline

21 vị trí đang tuyển tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Gợi ý cho bạn:
anh-bo-va-gau

Lợi ích
khi làm việc tại DNSEunderline

01.Thuộc hàng ngũ top 1% trong lĩnh vực. Cởi mở, năng động, hỗ trợ đồng đội cùng phát triển
02.Văn hoá startup tập trung vào sản phẩm và khách hàng, song song với phát triển năng lực team và cá nhân
03.Được chủ động, sáng tạo thiết kế và phát triển các sản phẩm hấp dẫn người dùng
04.Lương thưởng và đãi ngộ thuộc hàng TOP của thị trường
eclippse-svg

Vị trí đang tuyển

Xem tất cảicon-arrow-right
menuSiêu Hot

Product Owner

Techies

menuHạn nộp:28/02 — 29/03/2024
menuMức lương:Up to 2000$

Sự kiện nổi bật

anh-su-kien

Tin tức về DNSE