18 vị trí đang tuyển
tại DNSE

Gợi ý cho bạn:
Bộ lọc
menuSiêu Hot

Nhân viên đào tạo và truyền thông nội bộ

Nhân sự

menuHạn nộp:12/06 — 31/08/2024
menuMức lương:Up to 800$
menuSiêu Hot

Graphic Designer

Growth

menuHạn nộp:29/05 — 30/06/2024
menuMức lương:Thoả thuận
menuSiêu Hot

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

Customer Love

menuHạn nộp:10/05 — 30/06/2024
menuMức lương:Thoả thuận
menuSiêu Hot

Chuyên viên Quản lý Giao dịch

Customer Love

menuHạn nộp:06/05 — 31/07/2024
menuMức lương:Up to 1000$
menuSiêu Hot

Chuyên viên Pháp chế

Pháp luật & Tuân thủ

menuHạn nộp:07/06 — 30/08/2024
menuMức lương:Up to 1500$

Thực tập sinh Admin - Phòng PR

PR

menuHạn nộp:24/05 — 30/06/2024
menuMức lương:Thoả thuận
menuSiêu Hot

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng (Chi nhánh HCM)

Customer Love

Chuyên viên dịch vụ khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ các nhà đầu tư chứng khoán/khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của DNSE. Các bạn sẽ sử dụng qua các công cụ khác nhau, cùng với hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng của công ty, phối hợp với các bộ phận khác nhằm mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong quá trình đầu tư tài chính/chứng khoán tại DNSE.

menuHạn nộp:31/07 — 30/06/2024
menuMức lương:Thoả thuận
menuSiêu Hot

Creative Director - Đạo diễn nội dung

Marketing

As the Creative Director at DNSE Securities, you will be at the forefront of our creative endeavors, leading the charge in conceptualizing, developing, and producing exceptional video projects. Working closely with our talented team of writers, producers, and designers, you will bring stories to life through the power of visual storytelling, employing your unique vision, artistic flair, and technical expertise. Reporting directly to BOD, you will play a pivotal role in shaping the creative direction of our projects and ensuring their successful execution from concept to delivery.

menuHạn nộp:05/04 — 30/06/2024
menuMức lương:Thoả thuận
menuSiêu Hot

Chuyên viên nghiên cứu và tư vấn đầu tư

Đối tác & Phát triển sản phẩm

menuHạn nộp:01/05 — 31/07/2024
menuMức lương:1000$ - 2000$

Growth Marketing Executive

Growth

menuHạn nộp:06/06 — 31/07/2024
menuMức lương:Thoả thuận