18 vị trí đang tuyển
tại DNSE

Gợi ý cho bạn:
Bộ lọc
menuSiêu Hot

Senior Product Marketing

PR

We are looking for a Product Marketing to execute our outbound & inbound marketing activities. You’ll be responsible for presenting our products in ways that will strengthen our brand and boost sales. For this role, you should be a creative and quantitative thinker, familiar with various product marketing techniques. Your goal will be to develop and implement the most profitable plans to position and promote our products on market.

menuHạn nộp:11/07 — 30/09/2024
menuMức lương:Thoả thuận
menuSiêu Hot

Chuyên viên sản phẩm và phát triển đối tác

Đối tác & Phát triển sản phẩm

Chịu trách nhiệm triển khai các dự án sản phẩm tài chính công nghệ; sản phẩm đầu tư Quản trị danh mục sản phẩm tài chính công nghệ theo chiến lược của Công ty đặt ra trong từng thời kì Tham gia đề xuất, xây dựng quy trình và hệ thống, chính sách giúp phát triển sản phẩm một cách tối ưu và tập trung vào trải nghiệm của người dùng cuối end user Tham gia đóng góp ý kiến và tìm kiếm, đề xuất các giải pháp mới để phát triển các tính năng mới của sản phẩm nhắm nâng cao tính cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu của thị trường Tham gia làm việc và điều phôi dự án kết nối với các đối tác như ngân hàng, công ty tài chính, trung gian thanh toán …etc Thay mặt công ty là đầu mối đàm phán chính sách, phối hợp vận hành, phát triển hợp tác cùng các đối tác, tổ chức tài chính Các công việc khác được cấp trên giao

menuHạn nộp:05/07 — 31/08/2024
menuMức lương:500$ - 1000$
menuSiêu Hot

Nhân viên đào tạo và truyền thông nội bộ

Nhân sự

menuHạn nộp:12/06 — 31/08/2024
menuMức lương:Up to 800$
menuSiêu Hot

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

Customer Love

menuHạn nộp:10/05 — 31/07/2024
menuMức lương:Thoả thuận
menuSiêu Hot

Chuyên viên Pháp chế

Pháp luật & Tuân thủ

menuHạn nộp:07/06 — 30/08/2024
menuMức lương:Up to 1500$
menuSiêu Hot

Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng (Chi nhánh HCM)

Customer Love

Chuyên viên dịch vụ khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và hỗ trợ các nhà đầu tư chứng khoán/khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của DNSE. Các bạn sẽ sử dụng qua các công cụ khác nhau, cùng với hệ thống quản trị dữ liệu khách hàng của công ty, phối hợp với các bộ phận khác nhằm mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong quá trình đầu tư tài chính/chứng khoán tại DNSE.

menuHạn nộp:01/06 — 31/07/2024
menuMức lương:Thoả thuận
menuSiêu Hot

Senior Research Analyst

Đối tác & Phát triển sản phẩm

menuHạn nộp:01/05 — 31/07/2024
menuMức lương:1000$ - 2000$
menuSiêu Hot

Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên (Priority Relationship Management)

Nguồn vốn

menuHạn nộp:01/07 — 30/09/2024
menuMức lương:500$ - 1500$
menuSiêu Hot

Biên kịch Phim hoạt hình

Marketing

menuHạn nộp:15/07 — 31/08/2024
menuMức lương:Thoả thuận
menuSiêu Hot

Thực tập sinh PR

PR

menuHạn nộp:03/01 — 31/07/2024
menuMức lương:Thoả thuận